Caiet de sarcini – CAI ACCES

Shape Image One

1. Introducere

Pentru prezenta lucrare, vor fi aplicabile normele si reglementarile in vigoare din Romania. In absenta unor norme sau reglementari specifie, se vor aplica normele europene.

In orice caz, se vor respecta:

-Legea 50/1991 modificata de legea 453-2001 cu privire la Autorizarea de Constructie

-Legea 10/1995 cu privire la calitatea in constructii, inclusiv corecturile tehnice si prescriptiile de aplicare

-Legea 137/1995 cu referire la protectia mediului

-Legea 90/1996 pentru protectia si securitatea muncii, inclusiv Normele specifice si completata cu Legea 177/2000;

-OG nr. 60/1997 -Privind apararea impotriva incendiilor, aprobat prin Legea 212/1997;

-Dispozitia generala de ordine interioara privind prevenirea si stingerea incendiilor -DGPSI 001, aprobata cu ordinul M.I. nr. 1023/1999;

-Dispozitia generala privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor -DGPSI 002, aprobata cu ordinul M.I. nr. 1080/2000;

-Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 9/N/1993;

-Norme generale de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cu Ministerul Sanatatii in anul 1996 ;

-Norme generale cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor, aprobate cu ordinul M.I. nr. 775/1998 ;

2. Lucrarile care se vor executa vor fi urmatoarele :

a. Lucrari de placare cu placi ceramice

b. Lucrari de turnat sape

c. Lucrari de reparatii si executare tencuieli

d. Lucrari de vopsitorii cu var lavabil

e. Lucrari de  instalatii termice si electrice

f. Lucrari de montare tamplarie pvc 

Lucrari de placare cu placi ceramice

Stratul suport se va realiza, pe un suport rigid din beton, dintr-un strat de mortar de ciment marca M100T de 30-50 mm grosime, având dozajul de cca 400 kg ciment / 1 mc. Nu se vor utiliza cimenturi cu întărire rapidă, ci cimenturi cu întărire normală.

Înainte de montare, pentru evitarea absorbţiei de apă din mortarul de poză, plăcile de gresie ceramică se vor ţine în apă timp de 2-3 ore.

Îmbrăcămintea din gresie ceramică sau porţelanată va fi montată cu adezivi speciali din import.

În cazul adezivilor speciali, prepararea (dozajul), modul de aplicare al acestora se va executa conform instrucţiunilor furnizorilor de adezivi. Atenţie ca tipurile de adezivi să corespundă naturii şi funcţiunii încăperilor în care urmează a se folosi.

Plăcile vor fi montate rost pe rost, urmărindu-se în permanenţă planeitatea.

Rosturile se vor umple cu chit de rosturi (import) la 3-5 zile după montarea plăcilor, iar în acest interval pardoseala nu va fi dată în circulaţie şi va fi udată cel puţin o dată la 24 de ore.

Curăţarea îmbrăcăminţii din plăci de gresie ceramică şi porţelanată se face cu rumeguş sau alte metode, fără însă a utiliza frecări cu corpuri abrazive care pot deteriora suprafaţa finită.

La intersecţia pardoselilor din gresie ceramică cu elementele verticale – sub plinte – se vor realiza interspaţii de cca 5 mm, care se vor umple cu material elastic. (Scopul este de a prelua diferenţiat, faţă de verticale, eventualele tasări şi deformări care apar în construcţie.)

În cazul încăperilor cu suprafeţe mai mari se recomandă realizarea de rosturi de dilataţie la cca 30,0 mp, în funcţie de modularea structurii de rezistenţă a construcţiei.

Execuţia plintelor

La îmbrăcăminţile din gresie ceramică ce se racordează vertical cu faianţa nu se montează plinte. În cazul când se racordează vertical cu zugrăveli se execută plinte din plăci gresie ceramică sau porţelanată fixate tot cu adezivi speciali de import.

Condiţii tehnice de calitate

În timpul executării îmbrăcăminţilor se vor respecta condiţiile tehnice de calitate prevăzute în STAS 2560/1-75 şi STAS 2560 7 2 – 75, prin metode de verificare stabilite de STAS 2560/3-76.

Pentru lucrările găsite necorespunzătoare se vor da dispoziţii de şantier pentru remedieri sau refaceri.

Lucrari de turnat sape

Etapele principale sunt:

– Trasarea liniei de vagriz.

– Suporturile cu absorbtie neuniforma sau puternic absorbante vor fi tratate prin masuri corespunzatoare: udare, amorsare, etc.

– Realizarea fasiilor de ghidaj ce vor da cota finala a sapei, conform proiectului de arhitectura. Se incepe cu fasiile de margine care se indesesc (cca. 2m), functie de latimea camerei. Fasiile de ghidaj nu vor avea un avans mai mare de 2,5-3m fata de sapa pentru a se asigura o infratire corespunzatoare.

– Sapa, de consistenta semiumeda, se imprastie cu lopata intre fasiile de ghidaj (similar nisipului) si este apoi nivelata cu dreptarul, la cota fasiilor de ghidaj.

– Se face apoi finisarea sapei, care poate fi facuta pe masura nivelarii pas cu pas de acelasi muncitor, sau poate fi facuta continuu de catre un muncitor ce vine in urma celor care niveleaza la dreptar. Acesta finiseaza sapa stand asezat pe doua masute (postamente) cu picioare subtiri .

– Finisarea consta intr-o operatie de driscuire cu o drisca de plastic rugoasa, stropind eventual sapa in prealabil, urmata de o gletuire cu o mistrie speciala sau cu masini de finisat sapa (elicoptere). Nu se adauga ciment la gletuire.

– Suprafata trebuie sa fie plana si neteda (fara asperitati, bavuri, adancituri); sub dreptarul de 2 m lungime se admit cel mult doua unde cu sageata maxima de 1 mm.

Lucrari de reparatii si executare tencuieli

Etapele principale sunt:

a)         Lucrări de decapare a tencuielilor existente degradate (parţial sau total); se vor decapa toate straturile componente (zugrăveli, tinci, grund) până la zidărie, se vor adânci şi curăţa rosturile orizontale şi verticale în vederea asigurării unei bune aderenţe a noii tencuieli.

b)         Lucrări de decapare a straturilor existente de zugrăveli, inclusiv gletul până la grund cu ajutorul unor scule speciale (ex: raşchete) în cazul tencuielilor care se menţin şi nu prezintă fisuri sau detaşări de stratul suport.

c)         Operaţiuni pregătitoare: lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării tencuielilor:

–           controlul suprafeţelor care urmează a fi tencuite (mortarul din zidărie să fie întărit, suprafeţele de beton să fie relativ uscate, abaterile de la planeitate şi verticalitate să nu fie mai mari decât cele admise, etc);

–           terminarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioară ar putea provoca deteriorări ale tencuielilor;

–           suprafeţele suport să fie curate;

–           rosturile zidăriei de cărămidă vor fi curăţate pe o adâncime de 3-5 mm, iar suprafeţele netede (sticloase) de beton vor fi aduse în stare rugoasă;

–           verificarea execuţiei şi recepţiei lucrărilor de protecţie (învelitori, planşee, etc) sau a căror execuţie ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalaţii, tâmplării, etc), precum şi dacă au fost montate toate piesele auxiliare (ghermele, praznuri, suporţi metalici, colţari, etc).

d)         Execuţia amorsării:

–           suprafeţele de beton vor fi stropite cu apă, după care se va amorsa cu şpriţ din ciment şi apă în grosime de 3 mm;

–           în cazul aplicării de tencuieli cu grosime redusă (5-10 mm) pe tencuieli existente se va respecta aceeaşi tehnologie ca în cazul tencuielilor cu grosimi normale şi anume: amorsare, şpriţ, tinci, toate reduse corespunzător încât să se încadreze în grosime normală;

–           amorsarea suprafeţelor se va face cât mai uniform, fără discontinuităţi, fără prelingeri pronunţate, având o suprafaţă rugoasă şi aspră la pipăit.

e)         Execuţia grundului:

–           grundul în grosime de 5-15 mm se va aplica pe suprafeţe de beton, după cel puţin 24 de ore de la aplicarea şpriţului, şi după cel puţin 1 oră în cazul suprafeţelor de cărămidă. Dacă suprafaţa şpriţului este prea uscată aceasta se va uda cu apă în prealabil de executarea grundului;

–           partea superioară a pereţilro şi tavanele încăperilor cu înălţime mai mare de 3,00 m se vor executa de pe platforme de lucru continue;

–           mortarul folosit la grund este cel prevăzut în antemăsurători şi piesele desenate (M10T-M100T);

–           grosimea grundului se va verifica în timpul execuţiei în scopul de a obţine în final o suprafaţă plană, fără asperităţi pronunţate, neregularităţi, goluri, etc;

–           înainte de executarea stratului vizibil se va controla ca suprafaţa grundului să fie uscată şi să nu aibă granule de var nestinse.

f)         Execuţia stratului vizibil:

–           stratul vizibil al tencuielilor interioare – tinci – va avea compoziţia ca şi a grundului, însă cu nisip fin de până la 1 mm;

–           grosimea tinciului poate varia între 1-5 mm;

–           gletul de var la încăperile zugrăvite se va realiza prin închiderea porilor tinciului cu strat subţire de 1-3 mm de var şi adaos de ipsos, 100 kg la 1 mc de var pastă;

–           gletul de ipsos executat pe suprafeţele ce urmează a fi vopsite se va realiza prin acoperirea tinciului cu un strat subţire de cca 2-3 mm de pastă de ipsos;

–           gletul de ipsos se va realiza numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate, în cantităţi strict necesare, înainte de terminarea prizei ipsosului;

Lucrari de vopsitorii cu var lavabil

În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice, condiţiile şi modul de executare a lucrărilor de vopsitorie cu varuri lavabile, producţie internă sau de import, aplicate la interior pe pereţi şi tavane, pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos, iar în exterior pe tencuieli gletuite cu glet de var sau de ciment.

Atenţie trebuie acordată:

–           procurării de varuri lavabile specifice pentru exterior şi specifice pentru interior;

–           pentru asigurarea consistenţei şi calităţii compoziţiei de lucru a vopselelor de var lavabil, se vor respecta întrutotul instrucţiunile producătorilor;

–           vopselele vor fi însoţite de certificatul de calitate precum şi de termenul de valabilitate al lor;

–           materialele şi soluţiile de adaos (pentru spaţii cu condiţii speciale de natură: umiditate, exterior, interior, etc) specifice fiecărui producător de var lavabil în parte vor fi introduse în compoziţia de lucru, respectând cu stricteţe instrucţiunile producătorului;

Pregătirea suprafeţelor de tencuieli în vederea vopsirii cu var plastic:

–           curăţarea petelor şi îndepărtarea prafului

–           spălarea manuală cu apă a tencuielilor speciale din praf de piatră prelucrată

–           închiderea fisurilor şi a crăpăturilor

–           aplicarea unui strat de amorsaj de var lavabil de import

–           aplicarea manuală a 2-3 straturi de var plastic import cu respectarea cu stricteţe a instrucţiunilor producătorului

Lucrari de instalatii termice si electrice

Conductele se vor monta cu pantă, asigurând atât aerisirea cât şi golirea instalaţiei. Panta minimă de montare este de 2 2% . Distanţa normată între conductele neizolate termic este de 30mm, aceasta putând fi redusă până la 20mm. Distanţa normată între conductele neizolate termic şi elementele de construcţie combustibile este de 30mm, aceasta putând fi redusă până la 15mm în cazul elementelor de construcţie necombustibile.

La trecerea prin pereti si plansee se vor monta tuburi de protectie sau mansoane, care sa permita miscarea libera a conductelor la dilatatie. In cazul elementelor de constructie combustibile se prevad mansoane metalice, spatiul dintre acestea umplandu-se cu vata de sticla sau azbest. Partea superioara a mansoanelor din incaperile dotate cu instalatii sanitare, vor depasi cota pardoselii finite cu 2 … 3 cm. Portiunile de conducta care trebuiesc imbinate nu vor fi executate in gabaritul elementului de constructie. La realizarea traseelor de conducte se vor respecta distanțele de pozare a suporților de susținere.

Lampile de orice tip se alimenteaza numai intre faza si nul si nu se vor suspenda de conductoarele care-l alimenteaza. La incheierea unei faze de lucrari, respectiv la terminarea unor portiuni din instalatie care pot functiona sau proba independent, verificarile si probele vor fi trecute in procese verbale.
Calitatea circuitelor electrice se va verifica dupa ce conductele electrice au fost trase in tuburi sau montate pe pereti, inainte de acoperirea lor (cu mortar, pasta de ciment, rabit etc.). Se va masura rezistenta de izolatie intre conducte si intre conducte si pamant, dupa ce circuitul a fost deconectat de la sursa de alimentare si nu trebuie sa fie mai mica decat valoarea admisibila de 500.000 ohmi. Instalatia de protectie prin legare la pamant sau la nul va fi verificata pe masura executarii ei astfel: a)dupa montarea prizei de pamant artificiale se va verifica rezistenta de dispersie obtinuta; Daca nu are valoare dorita, ea va fi completata cu electrozi pana la obtinerea valorii prevazute in proiect. b)se instaleaza conductorul principal de protectie si se verifica continuitatea lui electrica; c)se leaga la conductorul principal de protectie elementele metalice ale instalatiei electrice respectandu-se prevederile din proiect si se verifica continuitatea electrica a fiecarei legaturi.

La verificarea instalarii tablourilor electrice, masinilor, echipamentelor etc. se vor controla vizual si prin masuratoare dupa caz, cel putin urmatoarele: – modul si calitatea fixarii lor pe suporti; – inaltimile de montaj admise, conform prescriptiilor tehnice in vigoare;

Lucrari de montare tamplarie pvc

Cerinţe minime obligatorii ale prestatorului de servicii

1. Toate elementele de tâmplărie vor fi confecţionate din profil PVC cu minim 4 camere ;

2. Armatura de minim 2mm la profilul colorat şi 1,5 mm la profilul alb;

3. Culoare alb, mai puţin articolele 21-24 ce vor avea culoarea specificată în tabel ;

4. Sticlă 24 mm geam float de 4 mm, distantier Al umplut cu silicagel 16 mm, low e 4 mm.

5. Uşile vor fi prevazute cu minim 3 balamale şi prag .

6. Usile exterioare vor fi prevazute cu amortizor.

7. Ferestrele vor fi prevazute cu plase pentru insecte.

8. Etanşarea la apă – clasa 7A, conform SREN 12.207 ;

4 din 4

9. Securitatea la incediu – clasa C (dificil inflamabile) ;

10. Comportare la încărcare cu vânt – clasa C3 ;

11. Permeabilitate la aer – clasa 3 ;

12. Indice de izolare fonică la zgomot – minim 35 db ;

13. Feroneria va avea următoarele caracteristici :

– rezistenţă la deschideri (închideri) repetate a ferestrelor de minim 15000 cicluri,

conform SREN 12.400 ;

– silenţioasă, reglabilă, uşor manevrabilă, cu închidere în minim trei puncte ;

– tratată galvanic sau cu protecţie provizorie prin zincare, pasivare, cromare, ceruire,

etc., cu excepţia celor din oţel-inox, aluminiu sau fibră de sticlă.

14. Garanţia minimă oferită produselor 2 ani.

III. Condiţii livrare şi montaj

1. Produsele vor fi însoţite de certificate de calitate, certificate de garanţie, declaraţii de

conformitate, agremente tehnice şi marcaj CE.

ANTEMASURATOARE

Valoare estimata a lucrarilor este 50.000 lei fara TVA

Ofertele se vor depune la sediul Gradinitei pana la data de 4 septembrie 2020 ora 15:00