Calendarul inscrierii in invatamantul prescolar an scolar 2020 – 2021

Shape Image One

GRĂDINIŢA  CU  PROGRAM  PRELUNGIT  NR. 16 IAŞI
Str. Muşatini, nr. 33, tel. 0232 237649,
email:  gradinita_pp_16@yahoo.com

CALENDARUL  ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR AN ȘCOLAR 2020 – 2021

PRIMA  ETAPĂ  DE  ÎNSCRIERE  – 08.06.2020 – 03.07.2020

Etapa I – Colectare cereri de înscriere (08.06.2020 – 26.06.2020)

  • Se depun cererile la unitățile de învățământ preșcolar cu personalitate juridică sau la secretariatele școlilor ce au în structură unități de învățământ preșcolar. Părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefonic datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduse în aplicația informatică specifică. Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura la momentul comunicării de către unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție. Comunicarea va fi postată atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.

Etapa I – Procesare cereri de înscriere (29.06.2020 – 03.07.2020)

  • Faza I – termen limită 30.06.2020 ora 14  – vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca prima opțiune;
  • Faza II – termen limită 02.07.2020 ora 14 – vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune;
  • Faza III – termen limită 03.07.2020 ora 14 – vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune.

Copiii respinși în Etapa I – faza III vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru Etapa a II-a

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE  – 20.07.2020 – 10.08.2020

Etapa a II-a – Colectare cereri de înscriere (20.07.2020 – 31.07.2020)

  • Se depun cererile la unitățile de învățământ preșcolar cu personalitate juridică sau la secretariatele școlilor ce au în structură unități de învățământ preșcolar unde mai există locuri;

Etapa a II-a – Procesare cereri de înscriere (03.08.2020 – 10.08.2020)

  • Faza I – termen limită 05.08.2020 ora 14  – vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca prima opțiune;
  • Faza II – termen limită 07.08.2020 ora 14 – vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune;
  • Faza III – termen limită 10.08.2020 ora 14 – vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune.

Copiii respinși în Etapa a II-a – faza III vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru Etapa de ajustări.

ETAPA DE AJUSTĂRI  – 11.08.2020 – 31.08.2020introducerea cererilor de înscriere și admiterea lor pe locurile rămase libere.

Informații suplimentare privind numărul de locuri în unitatea noastră, orarul depunerii dosarelor de înscriere (cu documentele necesare), precum și criteriile de departajare, vor fi afișate după perioada de reînscriere.

        Director,
Prof. Liliana Valicu