Conducere

1

Director - prof. Liliana Violeta Valicu


– prof. pentru învățământul preșcolar;- gradul didactic I;
– metodist, formator, mentor.