Grupa mică PITICOŢII

Educ. LABONTU MARIA

– gradul didactic II

Educ. MĂDĂLINA TĂNASE

– definitivat

AMATEESEI VALENTINA IULIANA

Îngrijitoare

CRUDU EUGENIA

Îngrijitoare