INSCRIERE GRADINITA 2019-2020

Shape Image One

ANUNŢ

ÎNSCRIEREA COPIILOR 2019-2010

Grădiniţa noastră funcţionează cu 8 grupe de copii.

Pentru anul şcolar 2019-2020, planul de şcolarizare aprobat de către I.Ş.J. Iaşi este de 227 de copii, repartizaţi, pe cele opt grupe, astfel:
[list style=”checklist” color=”primary”]

 • 2 grupe mici cu 50 de copii;
 • 3 grupe mijlocii cu 93 de copii;
 • 3 grupe mari cu 84 de copii.

[/list]
În urma reînscrierilor, s-au ocupat:
[list style=”checklist” color=”primary”]

 • 68 locuri la grupele mijlocii;
 • 84 de locuri la grupele mari.

[/list]
Locuri disponibile pentru înscriere:
[list style=”checklist” color=”primary”]

 • 50 locuri la grupa mică;
 • 25 locuri la grupa mijlocie.

[/list]
Menționăm că nu avem locuri pentru grupa mare!

Director,
Prof. Liliana Valicu

ANUNŢ

 INSCRIEREA COPIILOR 2019-2020

Înscrierea copiilor, pentru anul şcolar 2019 – 2020, va avea loc în perioada 20 mai – 07 iunie 2019, între orele   9:00 – 11:00.

Unitatea noastră dispune de un număr de 50 de locuri pentru grupa mică și 25 de locuri pentru grupa mijlocie,  pentru anul şcolar viitor.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină:
[list style=”checklist” color=”secondary”]

 • Cerere tip (existentă în grădiniţă);
 • Copie după certificatul de naştere al copilului;
 • Adeverinţe de salariat ale ambilor părinţi (conform Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preșcolar);
 • Copii după C.I. ale ambilor părinţi;
 • Acte care dovedesc existenţa unui singur părinte întreţinător (hotărâre de divorţ) – dacă este cazul;
 • Documente care dovedesc faptul că copilul este orfan de ambii părinți sau de un părinte (certificat/e de deces ) – dacă este cazul;
 • Certificat de handicap al copilului – dacă este cazul.

[/list]
Cererea va fi validată după introducerea în aplicația informatică națională, verificată dacă nu conține date eronate, printată și semnată de către părinte.

Dosarele incomplete nu vor fi primite la înscriere.

Director,
Prof. Liliana Valicu

ANUNŢ

ÎNSCRIERE COPII – 2019-2020

Conform adresei M.E.N. nr. 30367/11.04.2019, ocuparea locurilor libere în grădiniţă se va realiza, după finalizarea etapei de reînscrieri, în ordinea descrescătoare a vârstei copiilor, respectiv: copii de 5 ani, copii de 4 ani, copii de 3 ani.

În limita locurilor rămase, în cazul în care există mai multe solicitări decât numărul de locuri, se aplică criteriile generale de departajare și criteriile specifice, aprobate în Consiliul de administraţie al grădiniței, în baza unor documente doveditoare, prezentate de părinţi/ reprezentanţii legali ai copilului.

anunt-nr-locuri
anunt-inscriere-2019-dupa-reinscrieri
anunt-important